Ename: alle info.

Prijskamp Ename 2022 : Maandag 8 augustus 2022

De prijskamp start om 9 u 30.

Volgende reeksen zijn voorzien :
Merries van 1 jaar
Merries van 2 jaar
Merries van 3 jaar
Merries van 4 jaar
Merries van 5 jaar
Merries van 6 en ouder

Er zijn 51 paarden ingeschreven. Het beloofd een spannende strijd te worden ! 

Iedereen is van harte welkom !

OPGELET : De prijskamp in Ename gaat niet door op dezelfde plaats als vorig jaar, er zullen wegwijzers “Keuring” voorzien worden vanuit alle grote invalswegen.

Trekpaardenliefhebbers: 3 daagse tocht.

Enkele trekpaardenliefhebbers hebben de koppen bij elkaar gestoken om een 3-daagse paardentocht te organiseren in de regio rond Pulderbos. 

In de brief in bijlage staat heel wat informatie en contactgegevens indien er nog vragen zouden zijn.

Brief met info

Opgepast: deadline voor inschrijving 10/7. Wees dus snel.

Nieuwe regels (2022): identificatie en houden van paarden.

De registratie van de plaatsen waar paardachtigen worden gehouden 

Vanaf 9 februari zullen zowel particuliere als professionele verantwoordelijken van een plaats waar paardachtigen worden gehouden deze plaats (weide of gebouw) via de website www.horseid.be/extranetmoeten registreren. 

Deze verplichte registratie maakt het, indien nodig, mogelijk om alle paardachtigen op te sporen die in contact zijn geweest met een paard of ezel met een gereglementeerde ziekte.

Verkiezingen 9 januari

Bij de verkiezingen van 9 januari werden de volgende mensen (in alfabetische volgorde) door de leden gekozen als beheerder van onze vereniging :

Colman Jozef
De Boe Jan
De Graeve Chris
Desmet Marc
Kools Kevin
Van den Bossche Tom
Van Mieghem Luc
Vlaemynck Steven

Eerst en vooral hartelijk dank aan de leden om te komen kiezen. Er zijn meer dan 90 % van de kiesgerechtigde leden komen opdagen !

Bij de verkozen beheerders zitten een aantal vaste waarden en een aantal nieuwe jonge mensen.  

Een mooie mix en aan elk van hen, van harte welkom bij het bestuur van PAKOV !

Bij de eerstvolgende algemene vergadering (hopelijk kan dit binnen een paar maand) zullen zij bekrachtigd worden en kunnen zij aan de slag.

Voorzittersbrief

Beste leden,

Eerst en vooral, wens ik elk van jullie een gelukkig Nieuwjaar !!  Een jaar van voorspoed, vrienschap en geluk !

Hopelijk wordt het ook een jaar dat we van dat vervelende virus af geraken zodat we terug gezellig bij elkaar kunnen komen zonder al die vervelende restricties. 

Sommigen onder jullie zullen ondertussen al vernomen hebben dat er een bestuurswissel is gebeurd onder de beheerders van PAKOV. 

Wegens tijdsgebrek heeft dhr. Colman het voorzitterschap doorgegeven. Ik wens hem hartelijk te danken voor de vele jaren waarin hij met hart en ziel voor onze vereniging heeft gezorgd. Hij heeft de vereniging door een aantal zeer woelige jaren geloodst, maar dat heeft veel tijd en moeite gekost, zodat hij het de komende jaren iets rustiger aan wil doen. 

Ik hoop dat ik in de komende jaren nog steeds op zijn expertise kan rekenen. Hij heeft in het verleden veel deuren voor PAKOV geopend en ik hoop dat hij dat als ondervoorzitter in de toekomst verder zal willen doen. 

Ik kreeg de eer maar ook de zware verantwoordelijkheid om zijn taak als voorzitter over te nemen.

Mijn eerste betrachting is om wat rust te brengen in onze vereniging en ik hoop dat ik daarvoor op ieder van jullie kan rekenen. Ik sta steeds open voor een goed sereen gesprek. 

Het is niet eenvoudig om voor iedereen goed te doen, dat zullen jullie als fokkers wel weten en begrijpen, maar we moeten steeds op zoek naar die befaamde “gulden middenweg”.

We hebben jarenlang gekweekt aan ons Belgisch Trekpaard in Oost-Vlaanderen. Een ras dat sterk, mooi en lief is. Laat ons dit met z’n allen vooral verder doen , met respect voor elkaar.

Iedereen mag zijn paard het mooiste vinden maar collectief moeten we streven naar hetzelfde doel: 

Het Belgisch Trekpaard in Oost-Vlaanderen promoten, kweken, nog verbeteren en vooral lief hebben. 

Binnenkort zijn er verkiezingen voor 8 beheerders binnen onze vereniging. Elk stemgerechtigd lid kan zijn kandidatuur stellen. Dus wie zich geroepen voelt om mee te helpen bij het organiseren van keuringen, het zoeken naar sponsors, helpen bij allerlei evenementen, aarzel niet om uw kandidatuur in te sturen. 

Met vriendelijke groeten

Peter Van Melckebeke.