Tentoonstellling Deinze

Dit jaar is het voor de negentigste maal dat in Oost –Vlaanderen de provinciale prijskamp doorgaat te Deinze, georganiseerd door ‘de paardenkwekers van Oost-Vlaanderen’ in samenwerking met het stadsbestuur  en met steun van de provinciale landbouwkamer.

Eveneens is dit jaar het Belgisch Trekpaard erkend als erfgoed.

Ter gelegenheid hiervan wordt er in Deinze een tentoonstelling gehouden in het Saveryspand op de markt. Deze zal open zijn van zaterdag 29 september tot zondag 7 oktober, de dag van de provinciale prijskamp.

Deze tentoonstelling wordt samen met het stadsbestuur van Deinze georganiseerd. Op 29 september zal er een academische zitting doorgaan in de raadzaal van het stadhuis voorafgaand aan de opening van de tentoonstelling.

Iedereen die in het bezit is van foto’s, documenten, beelden, schilderijen,… met betrekking tot het trekpaard in Oost-Vlaanderen of meer bepaald met Deinze, gelieve contact op te nemen met een lid van de raad van bestuur van PAKOV.

De tentoonstelling zal opgebouwd worden rond een aantal thema’s . Uit het aangeboden materiaal zal dan een selectie worden gemaakt.

Dr. Van Couter zal de coordinatie van de tentoonstelling op zich nemen en is te bereiken op volgend e-mail adres : toon.vancouter@telenet.be.