Voorzittersbrief

Beste leden,

Eerst en vooral, wens ik elk van jullie een gelukkig Nieuwjaar !!  Een jaar van voorspoed, vrienschap en geluk !

Hopelijk wordt het ook een jaar dat we van dat vervelende virus af geraken zodat we terug gezellig bij elkaar kunnen komen zonder al die vervelende restricties. 

Sommigen onder jullie zullen ondertussen al vernomen hebben dat er een bestuurswissel is gebeurd onder de beheerders van PAKOV. 

Wegens tijdsgebrek heeft dhr. Colman het voorzitterschap doorgegeven. Ik wens hem hartelijk te danken voor de vele jaren waarin hij met hart en ziel voor onze vereniging heeft gezorgd. Hij heeft de vereniging door een aantal zeer woelige jaren geloodst, maar dat heeft veel tijd en moeite gekost, zodat hij het de komende jaren iets rustiger aan wil doen. 

Ik hoop dat ik in de komende jaren nog steeds op zijn expertise kan rekenen. Hij heeft in het verleden veel deuren voor PAKOV geopend en ik hoop dat hij dat als ondervoorzitter in de toekomst verder zal willen doen. 

Ik kreeg de eer maar ook de zware verantwoordelijkheid om zijn taak als voorzitter over te nemen.

Mijn eerste betrachting is om wat rust te brengen in onze vereniging en ik hoop dat ik daarvoor op ieder van jullie kan rekenen. Ik sta steeds open voor een goed sereen gesprek. 

Het is niet eenvoudig om voor iedereen goed te doen, dat zullen jullie als fokkers wel weten en begrijpen, maar we moeten steeds op zoek naar die befaamde “gulden middenweg”.

We hebben jarenlang gekweekt aan ons Belgisch Trekpaard in Oost-Vlaanderen. Een ras dat sterk, mooi en lief is. Laat ons dit met z’n allen vooral verder doen , met respect voor elkaar.

Iedereen mag zijn paard het mooiste vinden maar collectief moeten we streven naar hetzelfde doel: 

Het Belgisch Trekpaard in Oost-Vlaanderen promoten, kweken, nog verbeteren en vooral lief hebben. 

Binnenkort zijn er verkiezingen voor 8 beheerders binnen onze vereniging. Elk stemgerechtigd lid kan zijn kandidatuur stellen. Dus wie zich geroepen voelt om mee te helpen bij het organiseren van keuringen, het zoeken naar sponsors, helpen bij allerlei evenementen, aarzel niet om uw kandidatuur in te sturen. 

Met vriendelijke groeten

Peter Van Melckebeke.